Громадська організація «Полісся – для життя»
Polissya for life
Громадська організація «Полісся – для життя» створена з метою задоволення та захисту законних соціальних, правових, економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації та громадян України.

Основними напрямами діяльності Організації є:

- сприяння формуванню науковому, моральному, культурному, духовному та екологічному відродженню Полісся;

- підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері охорони, збереження та захисту довкілля; забезпечення доступу до інформації та знань у сфері довкілля;

- сприяння формуванню громадської думки з актуальних проблем прав людини через інформування населення та виступи в засобах масової інформації та в інших формах, не заборонених чинним законодавством;

- організація та проведення теоретичних та науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних; круглих столів, інших заходів;

- сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення;

- участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків;

- запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров'я людини;

- поширення екологічних знань, екологічна просвіта, організація, фінансування та проведення досліджень з актуальних екологічних проблем;

- сприяння збереженню ландшафтного та біологічного різноманіття;

- організація та забезпечення зустрічей з видатними вченими, науковцями, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями;

- участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості та конкретних категорій населення просвітницьких матеріалів;

- підтримка міжнародних зв'язків, укладання міжнародних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних громадських (неурядових) організацій;

- організація екологічних походів, маршрутів, відвідувань, фестивалів, інших масових культурних та просвітницьких заходів;

- підвищення соціального, економічного та правового статусу членів Організації, підвищення їх професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду задля реалізації статутної діяльності Організації;

- участь в організації і здійсненні робіт з екологічної та іншої освіти, підвищення кваліфікації та обміну досвідом працівників природоохоронних установ;

- участь в оснащенні природоохоронних установ новітніми технологіями, приладами, обладнанням, транспортними засобами;

- сприяння організації та проведенню міжнародних наукових досліджень у сфері екології, навколишнього природнього середовища, тощо; участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не суперечать законам України.

Статут Громадської організації «Полісся – для життя»